image005Er wordt algemeen aangenomen dat het aantal dakloze vrouwen toeneemt. Deze mening wordt regelmatig onder de aandacht gebracht in de media- of via politieke interpellaties.

Wat leren de cijfers ons ? Wat zijn „de typeprofielen“ van de dak- en thuisloze vrouwen ? Wat zeggen de professionele hulpverleners ? Wat vragen de vrouwen? Wat zijn de aanbevelingen ?

Op vraag van de kabinetten bevoegd voor bijstand aan personen, heeft het Steunpunt thuislozenzorg Brussel in de loop van 2014 een kwantitatief en kwalitatief overzicht gemaakt van deze problematiek. De studie, op basis van statistische gegevens en individuele gesprekken met vrouwen in precaire situaties en met professionelen, geeft een goed beeld van het type ongelijkheden, de sociale perceptie ten aanzien van deze vrouwen en de opeenvolging van situaties van kwetsbaarheid waarmee ze geconfronteerd worden. Voorstelling van het laatste rapport uitgegeven door la Strada door Martin Wagener, directeur en Annette Perdaens, stafmedewerker.

van 12u30 tot 13u30, zaal n°1 op de 4de verdieping van het Bicohuis, Verenigingstraat 15, 1000 Brussel. Gelieve in te schrijven