Logo
zoom
Bruss’Help is een publiekrechtelijke vzw gemandateerd door de GGC en opgericht via de Brusselse Ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en inschakeling van daklozen. Bruss’Help heeft de volgende opdachten : de coördinatie en het overleg tussen diensten voor hulp aan thuislozen, het identificeren van de noden van thuislozen en hun doorverwijzing naar aangepaste diensten, het organiseren van de informatie betreffende thuislozen en het invoeren van een geïntegreerd sociaal dossier, statistische, wetenschappelijke en kwantitatieve analyse van het fenomeen thuisloosheid en de evaluatie van de programma’s.

Bruss’help voert voortdurend overleg met de diensten die hulp bieden aan thuislozen en heeft als taken :

Logo
zoom
Gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht door de ordonnantie aangaande de noodhulp aan en inschakeling van daklozen van 18 juni 2018, is Bruss’Help een regionaal centrum met als opdracht de hulpvoorzieningen en voorzieningen ter inschakeling van thuislozen te coordineren en studies en analyses uit te voeren over de problematiek van thuisloosheid in Brussel.

Bruss’Help is een nieuw organisme, in ontwikkeling, en heeft drie hoofddoelstellingen :

  • « Analyseren » : een observatiefunctie - belast met het verzamelen van gegevens, kwantitatieve en kwalitatieve studies uitvoeren, analyses en probleemoplossende evaluaties produceren op basis van haar expertise en die van de actoren op het terrein.
  • « Coordineren » : een coordinerende functie, overleg tussen actoren op het terrein, de overheden en aanpalende sectoren en het ontwikkelen van operationele coordinatie rond specifieke interventies (urgentie en crisis, straat, preventie, …).
  • « Doorverwijzing » : het doorverwijzen van thuislozen naar hulp, diensten, operatoren en organismen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscomissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie, het Franstalige Gewest, De Vlaamse Gemeenschapscommissie of andere competente autoriteiten.

Bruss’help werft onmiddellijk een verantwoordelijke IT aan (mv/v):