20180628 GT Preventie van dakloosheid
zoom
Op een gezamelijk initiatief van het Gemeenschappelijk Daklozenfront en la Strada gaf het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting, in juni 2017, zijn goedkeuring voor de oprichting van een werkgroep die de problematiek van de preventie van dakloosheid aanpakt vanuit het oogpunt van de armoedebestrijding. Deze werkgroep lijdt tot de redactie van een begeleidende nota met aanbevelingen en voorstellen voor vernieuwende maatregelen.

De nota is hier beschikbaar

Na een studie van twee jaar publiceert MEHOBEL zijn rapport over het meten van dak- en thuisloosheid in België, uitgevoerd door een interuniversitair consortium van KU Leuven, Université de Liège en La Strada, in het kader van het Belspo onderzoeksprogramma BRAIN-be (Belgian Research Action through Interdisciplanary Networks).

Persbericht

Eindrapport

Samenvatting

171220 Image Video HF Krachtwerk FRB NL.300x170
zoom
'Housing First' is een vernieuwend model om de strijd aan te binden tegen dak- en thuisloosheid. Huisvesting is de eerste stap in de sociale integratie van de meest kwetsbare daklozen. De Koning Boudewijnstichting ondersteunt het Netwerk Housing First. Dit netwerk verenigt een 40-tal begeleiders van Housing First projecten in België. Drie maal per jaar wisselen ze hun ervaringen uit. De intervisie van juni 2017 had als centraal thema ‘Krachtwerk’ en herstel. Deze video werd gerealiseerd met de ondersteuning van la Strada.

video HF NL
zoom
Een video van het Netwerk Housing First ondersteunt door de Koning Boudewijnstichting. Begeleiders van ‘Housing First’ projecten met daklozen wisselen hun ervaringen uit ‘Housing First’ is een vernieuwend model om de strijd aan te binden tegen dak- en thuisloosheid. Huisvesting is de eerste stap in de sociale integratie van de meest kwetsbare daklozen. Dit netwerk verenigt een 40-tal begeleiders van Housing First projecten in België. Drie maal per jaar wisselen ze hun ervaringen uit.

page 1 thumb large
zoom
Bijna één op de drie dak- en thuislozen is minderjarig. Verschillende keren veranderen ze van buurt, school, vrienden en buren. Het legt een zware hypotheek op hun welzijn, gezondheid en ontwikkeling. Het rapport schetst het wettelijke kader van dak- en thuisloosheid vanuit de positie van ouders, kinderen en jongeren. Het vertolkt ook hoe ouders, kinderen en jongeren dak- en thuisloosheid beleven. De beleidsaanbevelingen gaan over dak- en thuisloosheid en de domeinen die daaraan raken. Zoals woon- en huurbeleid, problemen met woningen en wanpraktijken op de huurmarkt, preventieve aanpak van uithuiszettingen, armoedebestrijding en de aanpak van intrafamiliaal geweld.

Downloaden

page 1
zoom
Straathoekwerkers reageren en anticiperen op de Brusselse wooncrisis door de tijdelijke bezetting van leegstaande gebouwen.

Partners: Bij Ons, JES, Pigment vzw, Samenlevingsopbouw Brussel, Elsense Haard

cover verslag dak en thuisloosheid 2
zoom
Dakloosheid vormt een schending van de menselijke waardigheid en van de mensenrechten. Huisvesting is een basisbehoefte van ieder mens en een voorwaarde voor behoorlijke levensomstandigheden en sociale insluiting. In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding kondigt de  Vlaamse Regering aan te willen inzetten op kwalitatieve huisvesting en dak- en thuisloosheid te willen voorkomen en bestrijden. Hierbij wordt geopteerd voor een preventief en meer woongericht beleid.