RapportHiver2018 Cover Nl BATA4
zoom
In het kader van de opdrachten toegekend door het Brussels Overleg Thuislozenzorg en het Overlegcomité Winterplan, aan la Strada werd het rapport "Van winterplan naar… : Evaluatie van het winterplan 2017-2018 – Aanbevelingen voor een meerjarenplan tegen 2020" gerealiseerd.

zoom
La Strada ontwikkelde op vraag van de thuislozensector twee nieuwe instrumenten ter ondersteuning van sociaal werkers en dak- en thuislozen. Deze twee instrumenten zijn beschikbaar vanaf deze winter :
De Brochure ‘Winter 2017-2018’ met alle relevante informatie met betrekking tot de verschillende winteropvanginitiatieven kan worden geraadpleegd op de volgende pagina : pdf versie downloaden. De gegevens in deze brochure worden regelmatig geactualiseerd.


De nieuwe versie van het PILS bevat drie types aan informatie : informatie met betrekking tot initiatieven in het kader van de winteropvang, de beschikbare plaatsen in de onthaalhuizen, een meteorologisch waarschuwingssysteem op basis van gegevens van het KMI (maatregelen bij extreme koude, sluiten van parken en openbare ruimtes bij noodweer).

Strada banner logo 346x150px
zoom
Op 27 oktober 2017 vond een speciale editie plaats van het Brussels Overleg Thuislozenzorg met als enige agendapunt de bespreking van de 2de versie van het ontwerp van ordonnantie inzake dak- en thuislozenzorg. De leden van het Overleg en de actoren van andere betrokken sectoren hebben zich samen over de ontwerptekst gebogen en een advies geformuleerd.

20122013 winteropvang final.600x849
zoom

Stand van zaken van de belangrijkste activiteiten en sleutelmomenten.

Vaststellingen en aanbevelingen voor beleidsverantwoordelijken.

Raadpleeg hier het rapport.

 

 

20102012 RAP Evaluatiewinteropvang RLNL def.600x849
zoom
De evaluaties van de edities van het winterplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2010-2012) beschikbaar in één rapport.

Raadpleeg hier het rapport 2010-2012

 

 

Strada Rap Femmes couv NL300x424
zoom
 

Wie zijn de thuislozenvrouwen in het Brussels Hoofdstedelik Gewest? Neemt hun aantal toe? Het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel, gemandateerd door de Brusselse kabinetten voor Bijstand aan Personen, geeft een kwalitatief en kwantitatief overzicht van de diverse problematiek van deze vrouwen in het Brussels gewest gedurende het jaar 2014. Het is de eerste keer dat zo’n analyse werd uitgevoerd.

Hieronder vindt u een bibliografie over dakloosheid in het algemeen.

PDF

PDF

Synthesenota september 2015.

Deze nota is het resultaat van de Werkgroep "Geïntegreerde aanpak." Deze werd opgestart vanuit het Brussels Overleg Thuislozenzorg naar aanleiding van een voorstel van de federaties AMA en Bico, het CAW Brussel en het Regio-Overleg.

De WG "geïntegreerde aanpak", werd getrokken door het Steunpunt thuislozenzorg Brussel - La Strada. Het opzet was om een bredere bevraging te doen dan gebruikelijk is, in samenspraak met de belendende sectoren, met betrekking tot de uitdaging om tot een geïntegreerde aanpak van dak- en thuisloosheid te komen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest (welzijn, gezondheid, drugshulpverlening, justitieel welzijnswerk, handicap...)

Het was de bedoeling om zowel wat goed werkt als de mankementen te benoemen alsook de bestaande tendenzen binnen de sector, zonder een keuze te maken voor de één of de ander.