Synthesenota september 2015.

Deze nota is het resultaat van de Werkgroep "Geïntegreerde aanpak." Deze werd opgestart vanuit het Brussels Overleg Thuislozenzorg naar aanleiding van een voorstel van de federaties AMA en Bico, het CAW Brussel en het Regio-Overleg.

De WG "geïntegreerde aanpak", werd getrokken door het Steunpunt thuislozenzorg Brussel - La Strada. Het opzet was om een bredere bevraging te doen dan gebruikelijk is, in samenspraak met de belendende sectoren, met betrekking tot de uitdaging om tot een geïntegreerde aanpak van dak- en thuisloosheid te komen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest (welzijn, gezondheid, drugshulpverlening, justitieel welzijnswerk, handicap...)

Het was de bedoeling om zowel wat goed werkt als de mankementen te benoemen alsook de bestaande tendenzen binnen de sector, zonder een keuze te maken voor de één of de ander. 

Diensten die deelgenomen hebben aan de werkgroep : GGC - administratie, AMA, Bataclan, Brussels Platform Armoede, CAW Brussel, Centrum Ariane, CIRE, Coördinatie Justitieel Welzijnswerk – la Strada, OCMW Brussel-stad, OCMW Sint Gillis, OCMW Schaarbeek, Diogenes, Dune, Forum Bruxellois de Lutte Contre la Pauvreté, Bico Federatie, Fédération des services sociaux, Fedito, Algemeen Daklozenfront, Hobo vzw, Ilot, Straatverplegers, la Strada, Le nouveau 150, Dokters van de Wereld, PFCSM-OPGG, Hoeksteen, Regio-overleg Thuislozenzorg Brussel, Réseau Hépatite C, Samusocial, De Schutting, SMES-B, MIVB (getuige/waarnemer), Talita, Un toit à soi/Spullenhulp.

 Geïntegreerde aanpak van de thuislozenzorg (09/2015) (PDF – 819.9 ko)