Strada Rap Femmes couv NL300x424 

Wie zijn de thuislozenvrouwen in het Brussels Hoofdstedelik Gewest? Neemt hun aantal toe? Het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel, gemandateerd door de Brusselse kabinetten voor Bijstand aan Personen, geeft een kwalitatief en kwantitatief overzicht van de diverse problematiek van deze vrouwen in het Brussels gewest gedurende het jaar 2014. Het is de eerste keer dat zo’n analyse werd uitgevoerd.

Gebaseerd op registratiegegevens en individuele interviews met vrouwen en professionele hulpverleners van de opvangcentra, laat dit onderzoek een nieuw licht schijnen op de kwetsbare vrouw en de vrouwelijke bestaansonzekerheid. Dit onderzoek schetst een significant beeld van genderongelijkheden, de sociale kijk op vrouwen in extreem precaire omstandigheden, de opeenstapeling van kwetsbaarheden en de oorzaken die hen – meer dan mannen - toelaten om een beroep te doen op residentiële hulp (informele contacten, sociaal netwerk en het kerngezin).

Deze publicatie laat toe om een aantal tendensen te valideren die de laatste periode op het terrein werden ervaren en redenen aangeven waardoor vrouwen beduidend kwetsbaarder zijn dan mannen.

In het laatste deel van dit overzicht, formuleert la Strada enkele voorstellen om de situatie te verbeteren van vrouwen die zich in dak- of thuisloosheid bevinden: nieuwe structuren creëren met aandacht voor de kwaliteit van de plaatsen en doorstroming, nieuwe pistes zoals Housing First versterken, en het evenwicht tussen opvangplaatsen voor vrouwen en mannen respecteren. Maar la Strada benadrukt vooral het belang om een beroep te doen op preventieve oplossingen in het kader van een globale strijd tegen armoede en bestaansonzekerheid. In feite stelt het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel, La Strada, vast dat we getuigen zijn van een globale verhoging van het aantal dak- en thuislozen, en dus ook van het aantal vrouwen.

Vrouwen op straat, in de noodopvangcentra, en de Brusselse onthaaltehuizen, Stand van zaken (2014), La Strada, Steunpunt Thuislozenzorg Brussel.

Klik hier om onze publicatie te downloaden