RapportHiver2018 Cover Nl BATA4In het kader van de opdrachten toegekend door het Brussels Overleg Thuislozenzorg en het Overlegcomité Winterplan, aan la Strada werd het rapport "Van winterplan naar… : Evaluatie van het winterplan 2017-2018 – Aanbevelingen voor een meerjarenplan tegen 2020" gerealiseerd.

Dit rapport bestaat uit twee delen:

  • Evaluatie van het winterplan 2017-2018,
  • Aanbevelingen voor een meerjarenplan tegen 2020.

Het rapport wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor een nieuwe aanpak voor “crisis” beheer met het oog op een efficiëntere strijd tegen de uitsluiting en de precaire leefsituaties van dak- en thuislozen.

Dit rapport is het resultaat van een samenwerking met alle organisaties betrokken bij het winterplan. Het rapport geeft enerzijds een overzicht van de acties van de verschillende operatoren gebaseerd op de activiteitenverslagen en anderzijds van de gedachtewisselingen tijdens de studiedag van 22 juni 2018 voor een stappenplan voor de toekomst. Het rapport geeft ook een beeld van de acties van de verschillende diensten van de thuislozenzorg sector en de aanverwante sectoren, die met hun expertise hebben bijgedragen aan elke fase van het winterplan. Wij danken u hier hartelijk voor.

We hopen dat dit rapport zowel de actoren op het terrein als de overheid kan ondersteunen om samen een strategie uit te werken voor een aanpak gericht op meer structurele, gecoördineerde en coherente oplossingen voor de Brusselse dak- en thuislozenproblematiek.

Bekijk het volledig rapport in PDF