diogenes logo colourOnze bewustmakingscampagne heeft tot doel de beeldvorming van daklozen in de publieke opinie te beïnvloeden.

De straatbewoners willen gezien en gehoord worden, in de volledige complexiteit van hun situatie.

De doelstellingen van de campagne zijn meervoudig. Het gaat over:

-           "Een plaats geven" aan de straatbewoners door hun volwaardig burgerschap te bevorderen, met inachtneming van hun individuele vrijheden en fundamentele rechten. Hetgeen begint met het recht op een menswaardig leven, het recht op huisvesting en het recht om te beschikken over de openbare ruimte.

-           Bestrijden van stereotypen, oordelen, discriminatie en de neiging tot het criminaliseren van dakloosheid door gedetailleerde en genuanceerde informatie te verspreiden.

-          Benadrukken van de diversiteit van ondervonden situaties, de talenten van de dakloze mensen, hun vragen en behoeften.

-          Preventie "anders" aanpakken door te focussen op kwalitatieve en genuanceerde informatie.

Ook jij hebt een belangrijke rol te spelen!

Door je eigen perspectief op daklozen te verfijnen en je te interesseren voor het thema, word je een essentiële speler in de strijd tegen sociale uitsluiting.

Hiermee zal je jou eigen houding en die van je omgeving naar daklozen positief kunnen beïnvloeden.

We nodigen jullie uit om nader kennis te maken met het verhaal van Calo, Laura, Malik en Piotr: klik hier voor onze campagne pagina!