LogoGemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht door de ordonnantie aangaande de noodhulp aan en inschakeling van daklozen, is Bruss’Help een regionaal centrum met als opdracht de hulpvoorzieningen en voorzieningen ter inschakeling van thuislozen te coordineren en studies en analyses uit te voeren over de problematiek van thuisloosheid in Brussel. Nieuw organisme, in ontwikkeling, en heeft drie hoofddoelstellingen:

  • « Analyseren » : een observatiefunctie - belast met het verzamelen van gegevens, kwantitatieve en kwalitatieve studies.
  • « Coordineren » : een coordinerende functie, overleg tussen actoren op het terrein, de overheden en aanpalende sectoren en het ontwikkelen van operationele coordinatie rond specifieke interventies.
  • « Doorverwijzing » : het doorverwijzen van thuislozen naar hulp, diensten, operatoren en organismen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscomissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie, het Franstalige Gewest, De Vlaamse Gemeenschapscommissie of andere competente autoriteiten.

Bruss'help rekruteert een stafmedewerker en een administratieve kracht

Een Administratieve kracht

Voornaamste taken :

Onder de supervisie van en in nauwe samenwerking met de directie zal de administratieve kracht moeten instaan voor de volgende taken :

- Secretariaat van de directie in het NL en FR binnen de opdracht Coordinatie en Orientatie van het organisme ;
- Steun bij het opstellen van verslagen, beheer van databases (maken van adressenbestand en mailings), beheer van de verslagen in het NL en het FR gelinkt aan de werkzaamheden van de directie en interne en externe instanties ;
- Opstellen, beheren en opvolen van briefwisseling en documenten ;
- Telefonisch onthaal en opvolging van de communicatie ;
- Vertalen van documenten en verslagen (FR – NL).

Profiel:

• Bachelor of Master of gelijkwaardig door ervaring
• Perfect tweetalig FR-NL
• Redactionele vaardigheden zowel in het Nederlands als het Frans
• Beheersen van informaticaprogramma’s (burotica en databank)
• Discreet en neemt het beroepsgeheim ernstig
• Kan in groep en duo werken (met de directeur)
• Communiceert gemakkelijk in het FR et NL
• Flexibel en kan zich aanpassen aan noden en prioriteiten

Voorwaarden en contract:

• Onmiddellijke aanwerving
• Bediendenstatuut
• 19 u per week
• Contract bepaalde duur tot 30 mei 2020 evolutie naar onbeperkte duur mogelijk
• Verloning conform de subsidieregeling van kracht binnen de GGC
• Maaltijdcheques

Een stafmedewerker

Belangrijkste taken :

Onder de bevoegdheid van de directeur en in nauwe samenwerking met de medewerkers van het organisme belast met de coordinatie en de orientatie, zal de beleidsmedewerker de volgende belangrijkste taken hebben :
- De directie bijstaan bij de ontwikkeling van een strategische visie op het werken in netwerk :
- Onder het toezicht van de directie :
o Ontwikkelen en uitbouwen van ruimtes voor coordinatie en overleg met de operatoren van de hulp en bijstand aan thuislozen ;
o Deelnemen aan overlegvergaderingen in verband met de thuisloosheids-problematiek en meer bepaald de volgende voorzieningen : Housing First, straathoekwerk en dringende hulpverlening en inschakeling ;
o Instaan voor het secretariaat van het Brussels overleg thuislozenzorg ;
o Het creëren, animeren en instaan voor de opvolging van de werkgroepen ;
o Het opstellen van nota’s en monitoring (kwalitatief en kwantitatief) betreffende de sociale voorzieningen en zorg uitgevoerd door de operatoren op het terrein.

Profiel:

• Master of gelijkwaardig door ervaring
• Perfect tweetalig FR – NL
• Stressbestendig en bekwaam in het beheersen van dringende/crisis situaties
• Kennis van de thuislozensector en hulp aan personen
• Kundig op het vlak van organisatie en beheer van projecten
• Capaciteiten tot analyse, synthese en strategische visie
• Gemakkelijke communicatie in het FR-NL
• Redactionele vaardigheden FR-NL.
• Kennis van de courante informaticaprogramma’s
• Dynamisch, autonoom, snel en flexibel
• Kan in team werken

Voorwaarden en contract:

• Onmiddellijke aanwerving
• Bediendenstatuut
• Voltijds (38h/week)
• Contract beperkte duur tot 30 mei 2020 met mogelijkheid tot contract onbepaalde duur.
• Verloning conform de subsidieregeling van kracht binnen de GGC
• Maaltijdcheques

Kandidaturen vergezeld van een gedetailleerd CV moeten opgestuurd worden voor 13/12/2019 naar de waarnemend directeur François BERTRAND, Bruss’help, Verenigingsstraat 15, 1000 Bruxelles. Of per mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.