nlcor“Een stem geven aan de stemlozen”, “de rechtstreeks getroffen betrekken”, “de aanspraken van mensen in erbarmelijke omstandigheden laten gelden”: de participatie van de gebruikers aan ondersteuningsdiensten en beleidsbeslissingen blijkt steeds belangrijker dan ooit tevoren. Alhoewel hierover eensgezindheid is, zijn er nog vraagtekens over hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat.

Er bestaan tegenwoordig tal van praktijken met allerlei doeleinden. Denk maar aan creatieve workshops en praatgroepen met oog op individuele en collectieve emancipatie, raden waar thuislozen die in opvangcentra verblijven het woord nemen, deelname aan beleidsoverlegmomenten, groeperingen van mensen in erbarmelijke omstandigheden die voor hun eigen rechten opkomen…

 

Hoe zit het in Brussel en elders? Welke participatieruimtes bestaan er? Wat zijn hun doelen en werkwijze? Welke hindernissen ondervinden ze? Wordt er werkelijk naar iedereen geluisterd? Welke veranderingen brengen ze mogelijk teweeg?

Tijdens deze ontmoetingsnamiddag zullen we dieper ingaan op al deze vragen op basis van ervaringen uit praatruimtes en vanuit drie initiatieven die handelen met en in het voordeel van mensen in erbarmelijke omstandigheden. De
toespraken worden gevolgd door een open debat tussen sociale sprekers, thuislozen en onderzoekers.

De namiddag zal eindigen met een drink ter gelegenheid van de uitgave van het boek Paroles données paroles perdues ? (Sylloge)

Op 1 april van 14u30 tot 18u in DK, Denemarkenstraat 70B, 1060 St-Gillis

Inschrijven kan via de volgende link :

https://forms.gle/yqKGQsY1k6EBLaKBA