logosurvivinginbrussels
zoom
Er zijn in Brussel veel – en zeer uiteenlopende – private organisaties voor hulp aan dak- en thuislozen. Wat is de beste manier om uit te vinden wat de verschillende diensten inhouden en aanbieden? Dat is de vraag die uiteindelijk heeft geleid tot het opzetten van de site Survivinginbrussels.be (SIB). Dit digitale platform werd op 20 maart 2019 officieel geopend en is bedoeld om te voorzien in de informatiebehoeften van dak- en thuislozen in het Brusselse Gewest – en dat allemaal in real time. 

Surviving In Brussels richt zich tot mensen in moeilijkheden (die al dan niet dakloos zijn, weinig of geen middelen hebben, met of zonder papieren) maar ook tot maatschappelijk werkers. Ze kunnen er terecht voor informatie over de uitgebreide regio van brussels.

RaisaVDM LaStrada2018 01
zoom
La Strada en de 4 Housing First teams van het Brussels Gewest stellen het volgende rapport voor: « 5 jaar Housing First in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het HF-model in Brussel. Het stelt eveneens de HF-huurders voor en de 4 Brusselse teams die hen begeleiden op een mobiele en intensieve manier, zo lang als nodig. Elk team; Station Logement, Straatverplegers, SMES-B en Stepforward, heeft zijn specifieke werking ontwikkeld, gebaseerd op het internationaal erkende HF-model. 

RapportHiver2018 Cover Nl BATA4
zoom
In het kader van de opdrachten toegekend door het Brussels Overleg Thuislozenzorg en het Overlegcomité Winterplan, aan la Strada werd het rapport "Van winterplan naar… : Evaluatie van het winterplan 2017-2018 – Aanbevelingen voor een meerjarenplan tegen 2020" gerealiseerd.

zoom
La Strada ontwikkelde op vraag van de thuislozensector twee nieuwe instrumenten ter ondersteuning van sociaal werkers en dak- en thuislozen. Deze twee instrumenten zijn beschikbaar vanaf deze winter :
De Brochure ‘Winter’ met alle relevante informatie met betrekking tot de verschillende winteropvanginitiatieven kan worden geraadpleegd op de volgende pagina : pdf versie downloaden. De gegevens in deze brochure worden regelmatig geactualiseerd.


De nieuwe versie van het PILS bevat drie types aan informatie : informatie met betrekking tot initiatieven in het kader van de winteropvang, de beschikbare plaatsen in de onthaalhuizen, een meteorologisch waarschuwingssysteem op basis van gegevens van het KMI (maatregelen bij extreme koude, sluiten van parken en openbare ruimtes bij noodweer).


Om toegang te hebben tot deze nieuwe versie van het PILS is het belangrijk uw formeel akkoord te verklaren om deze informatie te ontvangen. De wetgeving legt ons op om voorafgaandelijk de toestemming te vragen aan de ontvangers van de informatiestroom. Daarom vragen wij u ons een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de volgende tekst en gegevens : « Ik geef mijn toestemming om informatie via PILS te ontvangen/ naam van de organisatie/naam van de contactpersoon/coördinaten. Na deze validatie krijgt u toegang tot het nieuwe informatieplatform « lastradapils.brussels » : eenvoudiger, efficiënter en praktischer !

Zoals voor alle informatica-applicaties, kunnen er zich kleine ‘bugs’ voordoen bij aanpassingen en actualisering. Ook het Pils ontsnapt niet aan deze wetmatigheid. Gelieve ons alle problemen, hoe klein dan ook, te signaleren via onderstaande e-mailadressen.

20122013 winteropvang final.600x849
zoom

Stand van zaken van de belangrijkste activiteiten en sleutelmomenten.

Vaststellingen en aanbevelingen voor beleidsverantwoordelijken.

Raadpleeg hier het rapport.

 

 

20102012 RAP Evaluatiewinteropvang RLNL def.600x849
zoom
De evaluaties van de edities van het winterplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2010-2012) beschikbaar in één rapport.

Raadpleeg hier het rapport 2010-2012

 

 

Strada Rap Femmes couv NL300x424
zoom
 

Wie zijn de thuislozenvrouwen in het Brussels Hoofdstedelik Gewest? Neemt hun aantal toe? Het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel, gemandateerd door de Brusselse kabinetten voor Bijstand aan Personen, geeft een kwalitatief en kwantitatief overzicht van de diverse problematiek van deze vrouwen in het Brussels gewest gedurende het jaar 2014. Het is de eerste keer dat zo’n analyse werd uitgevoerd.

Synthesenota september 2015.

Deze nota is het resultaat van de Werkgroep "Geïntegreerde aanpak." Deze werd opgestart vanuit het Brussels Overleg Thuislozenzorg naar aanleiding van een voorstel van de federaties AMA en Bico, het CAW Brussel en het Regio-Overleg.

De WG "geïntegreerde aanpak", werd getrokken door het Steunpunt thuislozenzorg Brussel - La Strada. Het opzet was om een bredere bevraging te doen dan gebruikelijk is, in samenspraak met de belendende sectoren, met betrekking tot de uitdaging om tot een geïntegreerde aanpak van dak- en thuisloosheid te komen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest (welzijn, gezondheid, drugshulpverlening, justitieel welzijnswerk, handicap...)

Het was de bedoeling om zowel wat goed werkt als de mankementen te benoemen alsook de bestaande tendenzen binnen de sector, zonder een keuze te maken voor de één of de ander.