20102012 RAP Evaluatiewinteropvang RLNL def.600x849
zoom
De evaluaties van de edities van het winterplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2010-2012) beschikbaar in één rapport.

Raadpleeg hier het rapport 2010-2012

 

 

Strada Rap Femmes couv NL300x424
zoom
 

Wie zijn de thuislozenvrouwen in het Brussels Hoofdstedelik Gewest? Neemt hun aantal toe? Het Steunpunt Thuislozenzorg Brussel, gemandateerd door de Brusselse kabinetten voor Bijstand aan Personen, geeft een kwalitatief en kwantitatief overzicht van de diverse problematiek van deze vrouwen in het Brussels gewest gedurende het jaar 2014. Het is de eerste keer dat zo’n analyse werd uitgevoerd.

Synthesenota september 2015.

Deze nota is het resultaat van de Werkgroep "Geïntegreerde aanpak." Deze werd opgestart vanuit het Brussels Overleg Thuislozenzorg naar aanleiding van een voorstel van de federaties AMA en Bico, het CAW Brussel en het Regio-Overleg.

De WG "geïntegreerde aanpak", werd getrokken door het Steunpunt thuislozenzorg Brussel - La Strada. Het opzet was om een bredere bevraging te doen dan gebruikelijk is, in samenspraak met de belendende sectoren, met betrekking tot de uitdaging om tot een geïntegreerde aanpak van dak- en thuisloosheid te komen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest (welzijn, gezondheid, drugshulpverlening, justitieel welzijnswerk, handicap...)

Het was de bedoeling om zowel wat goed werkt als de mankementen te benoemen alsook de bestaande tendenzen binnen de sector, zonder een keuze te maken voor de één of de ander.