Strada RCD couv NL V2 DEF WEB
zoom

Dit rapport biedt kwantitatieve informatie over evoluties betreffende de kenmerken van de dak- en thuislozen die opgevangen worden in de erkende opvangcentra in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en enkele sociaal-demografische kenmerken van deze doelgroep.

Door gegevens over een periode van vijf jaar te bestuderen kunnen we voor de eerste keer evoluties observeren m.b.t. het profiel van de gebruikers en hun trajecten in de sector.

Het verzamelen en centraliseren van deze gegevens is een werk van lange adem dat door la Strada wordt gerealiseerd, in nauwe samenwerking met de onthaalhuizen, de centra voor dringend onthaal en de federaties van de sector.

laStradaRecueilcentraldonnees2011
zoom
De centrale registratie stelt de gegevens voor over de verblijven van thuislozen die in 2011 opgevangen werden in onthaaltehuizen of in centra voor dringend onthaal.

Dit werk werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Ministers voor Bijstand aan Personen, in samenwerking met de onthaaltehuizen, de centra voor dringend onthaal, de Association des Maisons d'Accueil et des Services d'Aide aux sans-abri, de Bico federatie en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Download het volledig rapport van de centrale registratie 2011 in PDF

De conclusies van het begeleidingscomité centrale registratie van 3/2/2011 kan u  hier downloaden

 

laStradaRecueilcentraldonnees2010
zoom
Dit eerste rapport over de centrale registratie stelt de gegevens voor over de verblijven van thuislozen in onthaaltehuizen of in centra voor dringend onthaal in 2010.

Voor de eerste keer ooit werden deze gegevens verzameld, gefusioneerd en geanalyseerd.
Dit werk werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Ministers voor Bijstand aan Personen, in samenwerking met de onthaaltehuizen, de centra voor dringend onthaal, de Association des Maisons d'Accueil et des Services d'Aide aux sans-abri, de Bico federatie en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Download het rapport van de centrale registratie 2010 in PDF