laStradaRecueilcentraldonnees2011De centrale registratie stelt de gegevens voor over de verblijven van thuislozen die in 2011 opgevangen werden in onthaaltehuizen of in centra voor dringend onthaal.

Dit werk werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Ministers voor Bijstand aan Personen, in samenwerking met de onthaaltehuizen, de centra voor dringend onthaal, de Association des Maisons d'Accueil et des Services d'Aide aux sans-abri, de Bico federatie en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Download het volledig rapport van de centrale registratie 2011 in PDF

De conclusies van het begeleidingscomité centrale registratie van 3/2/2011 kan u  hier downloaden