Strada HA 2017 NL V3 DEFIn dit rapport beschreeft la Strada voor het eerst de hulpverlenings- en profielkenmerken van personen die in 2014 werden begeleid door de diensten die instaan voor begeleid wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Met “diensten die instaan voor begeleid wonen” verwijzen wij naar “de diensten die instaan voor begeleiding aan huis” die door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) worden erkend, en naar het centrum algemeen welzijnswerk Brussel (CAW) dat door de Vlaamse Gemeenschap wordt erkend. In dit kader heeft La Strada, het Steunpunt thuislozenzorg Brussel, nauw samengewerkt met verschillende diensten die instaan voor begeleid wonen en de federaties.

Downloaden het verslag Begeleid wonen in Brussel. Gegevens over de begeleidingen in 2014 in de BHG.