20171012 Strada Denomb Rapport COUV NL V4 pour BAT
zoom
De Brusselse telling van dak- en thuisloze en slecht gehuisveste mensen is in 2016 aan zijn vierde editie toe. Het werd een dubbele editie met een telling in november 2016 voor de start van het winterplan en een telling in maart 2017 met het winterplan op volle kracht.

Het is een uitgebreid rapport geworden waarin we acht jaar evolutie schetsen van de precaire leefsituaties waarin steeds meer mensen zich bevinden. Voor het eerst kunnen we momentopnames voor de start van het winterplan en tijdens het winterplan vergelijken.

La Strada organiseert in het kader van de opdrachten toegekend door de GGC, de vierde editie van de telling van dak- en thuislozen en slecht gehuisveste personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De telling gebeurt in nauwe samenwerking met de Brusselse dak- en thuislozenzorg en tal van andere partners (verwante openbare en private sectoren en diensten, ervaringsdeskundigen, …). Doel is om op basis van realistische cijfers antwoorden te formuleren op de herhaalde vragen naar het aantal dak- en thuislozen, en evoluties en noden in kaart te brengen.

Nieuw is dat er voor deze editie twee tellingen worden georganiseerd. De eerste telling gaat door in de herfst, net voor de start van de winteropvang van 23u tot 24u (7/11/2016), de tweede telling tijdens de winteropvang (6/03/2017).

Gezien de vluchtelingencrisis en de verwevenheid met de dak- en thuislozenzorg lijkt het la Strada aangewezen de sector hulp aan migranten/vluchtelingen bij deze telling te betrekken. De ETHOS-categorieën1 (Europese typologie voor thuisloosheid en sociale uitsluiting op vlak van wonen) opgenomen bij de telling worden daartoe uitgebreid met categorie 5 ‘Mensen in opvang voor asielzoekers en immigranten’

 

laStrada Denombrement 2014.320x350
zoom
De telling van 6 november 2014 werd gehouden in de 19 Brusselse gemeenten en op de luchthaven van Zaventem. In samenwerking met de beroepskrachten uit de sector, heeft la Strada op voorhand de geografische zones geïdentificeerd die op die specifieke avond bezocht moesten worden en de bezettingscijfers van de residentiële opvang opgevraagd. Meer dan 160 vrijwilligers hebben, verspreid over verschillende gemeenten,  tussen 23 uur en middernacht  deelgenomen aan deze nachtelijke telling.

Downloads :

Visuele samenvatting van de resultaten van de telling van 2014

Volledig rapport van de resultaten van 2014 (momenteel enkel in het Frans)

Tijdens de nacht van 8 november 2010, werd in het Brussels Gewest de tweede dak- en thuislozentelling gehouden. De eerste telling ging door tijdens de nacht van 19 november 2008. De eerste keer was het vooral de bedoeling om totaal uit de lucht gegrepen cijfers in vraag te stellen. Destijds deden wilde verhalen de ronde over het aantal mensen die op straat leefden. Deze cijfers steunden nergens op en liepen uiteen op een schaal van één tot tien. De tweede telling had eerder tot doel om de cijfers te vergelijken en mogelijke evoluties te observeren, de eerste resultaten te bevestigen of in vraag te stellen.

Download de het rapport van de telling van 2010 in PDF

Download de bijlagen van het rapport van de telling van 2010 in PDF

zoom

Voor de eerste keer ooit in Brussel, heeft het Steunpunt op 19 november 2008 een eerste poging ondernomen om het aantal dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te tellen.

Download de resultaten van de telling van 2008

Download de resultaten van de gendergebonden analyse van 2008

Download de synthese van de richtlijnen die gegeven werden aan de verschillende actoren uit de thuislozenzorg