La Strada, het steunpunt thuislozenzorg Brussel

Het Steunpunt ‘la Strada’ werd opgericht door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, in overleg met de Franse en Vlaamse Gemeenschapscommissies en staat ten dienste van de sociale en politieke actoren. 

La Strada fungeert als beleidsinstrument dat tot doel heeft concrete en geupdate informatie te verstrekken inzake thuislozenzorgin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de behoeften van de doelgroep zichtbaar te maken.

Het steunpunt poogt een grotere samenhang binnen de sector te bekomen door informatie te verstrekken, overleg te organiseren tussen federaties, organisaties uit het werkveld en beleidsmakers, en door te luisteren naar de verzuchtingen van de doelgroep. Verder wordt ook samenwerking met belendende sectoren gestimuleerd.

De drie kernopdrachten van la Strada:

1. Een observatorium: het Steunpunt verzamelt gegevens en adviezen binnen een gediversifiëerde sector, analyseert de Brusselse thuislozenzorg en formuleert beleidsaanbevelingen op basis van zijn expertise en overleg met de actoren op het terrein;

2. Een netwerkmiddel: het Steunpunt faciliteert overleg tussen organisaties, diensten, overheid en belendende sectoren in de complexe Brusselse context;

3. Een informatie- en bewustmakingsorgaan