Logo
zoom
Gemandateerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en opgericht door de ordonnantie aangaande de noodhulp aan en inschakeling van daklozen van 18 juni 2018, is Bruss’Help een regionaal centrum met als opdracht de hulpvoorzieningen en voorzieningen ter inschakeling van thuislozen te coordineren en studies en analyses uit te voeren over de problematiek van thuisloosheid in Brussel.

Bruss’Help is een nieuw organisme, in ontwikkeling, en heeft drie hoofddoelstellingen :

  • « Analyseren » : een observatiefunctie - belast met het verzamelen van gegevens, kwantitatieve en kwalitatieve studies uitvoeren, analyses en probleemoplossende evaluaties produceren op basis van haar expertise en die van de actoren op het terrein.
  • « Coordineren » : een coordinerende functie, overleg tussen actoren op het terrein, de overheden en aanpalende sectoren en het ontwikkelen van operationele coordinatie rond specifieke interventies (urgentie en crisis, straat, preventie, …).
  • « Doorverwijzing » : het doorverwijzen van thuislozen naar hulp, diensten, operatoren en organismen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscomissie, de Franstalige Gemeenschapscommissie, het Franstalige Gewest, De Vlaamse Gemeenschapscommissie of andere competente autoriteiten.

Bruss’help werft onmiddellijk een verantwoordelijke IT aan (mv/v):

Logo
zoom
Onder impuls van Brussels Minister van Welzijn en Gezondheid, Alain Maron, wordt het Winteropvangplan voor het eerst ontplooid via een geïntegreerde gewestelijke coördinatie door Bruss'help. Dit moet het mogelijk maken om de uitputtingseffecten van een versnipperde coördinatie te voorkomen, de complementariteit van de maatregelen te bevorderen en de gediversifieerde aanpak op het werkveld naar waarde te schatten met het oog op een coherente bijstand aan daklozen.

denombrementnl
zoom
La Strada, het steunpunt voor de Brusselse sector voor hulp aan dak- en thuislozen, heeft op 5 november 2018 de vijfde telling van dak- en thuislozen en slecht gehuisveste mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gehouden

De telling levert een momentopname op van de situatie zoals die zich op één bepaald moment voordoet in alle 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie tezamen. La Strada heeft de afgelopen een aantal van dit soort tellingen uitgevoerd, waarbij steeds van dezelfde methodologie gebruik wordt gemaakt. De elkaar opvolgende tellingen stellen ons in staat de evolutie van de dak- en thuislozen-populatie in het Brussels Gewest te analyseren. Het is de bedoeling dit verschijnsel beter te doorgronden, om er zo een gepast antwoord op te kunnen geven

livreblanc nl
zoom
« Witboek van de thuislozensector »
(verkiezingen 2019 en legislatuur 2019-2024)

Studiedag van la Strada

La Strada nodigt u uit op haar studiedag over de evaluatie van de veranderingen, uitdagingen en perspectieven uitgewerkt door de vier werkgroepen gewijd aan sociale hulp, zorg en bijstand aan thuislozen in Brussel. Deze zal plaatsvinden op donderdag 9 mei 2019 in Het Huis van het Nederlands (Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel).

logosurvivinginbrussels
zoom
Er zijn in Brussel veel – en zeer uiteenlopende – private organisaties voor hulp aan dak- en thuislozen. Wat is de beste manier om uit te vinden wat de verschillende diensten inhouden en aanbieden? Dat is de vraag die uiteindelijk heeft geleid tot het opzetten van de site Survivinginbrussels.be (SIB). Dit digitale platform werd op 20 maart 2019 officieel geopend en is bedoeld om te voorzien in de informatiebehoeften van dak- en thuislozen in het Brusselse Gewest – en dat allemaal in real time. 

Surviving In Brussels richt zich tot mensen in moeilijkheden (die al dan niet dakloos zijn, weinig of geen middelen hebben, met of zonder papieren) maar ook tot maatschappelijk werkers. Ze kunnen er terecht voor informatie over de uitgebreide regio van brussels.

RaisaVDM LaStrada2018 01
zoom
La Strada en de 4 Housing First teams van het Brussels Gewest stellen het volgende rapport voor: « 5 jaar Housing First in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van het HF-model in Brussel. Het stelt eveneens de HF-huurders voor en de 4 Brusselse teams die hen begeleiden op een mobiele en intensieve manier, zo lang als nodig. Elk team; Station Logement, Straatverplegers, SMES-B en Stepforward, heeft zijn specifieke werking ontwikkeld, gebaseerd op het internationaal erkende HF-model. 

RapportHiver2018 Cover Nl BATA4
zoom
In het kader van de opdrachten toegekend door het Brussels Overleg Thuislozenzorg en het Overlegcomité Winterplan, aan la Strada werd het rapport "Van winterplan naar… : Evaluatie van het winterplan 2017-2018 – Aanbevelingen voor een meerjarenplan tegen 2020" gerealiseerd.

zoom
La Strada ontwikkelde op vraag van de thuislozensector twee nieuwe instrumenten ter ondersteuning van sociaal werkers en dak- en thuislozen. Deze twee instrumenten zijn beschikbaar vanaf deze winter :
De Brochure ‘Winter’ met alle relevante informatie met betrekking tot de verschillende winteropvanginitiatieven kan worden geraadpleegd op de volgende pagina : pdf versie downloaden. De gegevens in deze brochure worden regelmatig geactualiseerd.


De nieuwe versie van het PILS bevat drie types aan informatie : informatie met betrekking tot initiatieven in het kader van de winteropvang, de beschikbare plaatsen in de onthaalhuizen, een meteorologisch waarschuwingssysteem op basis van gegevens van het KMI (maatregelen bij extreme koude, sluiten van parken en openbare ruimtes bij noodweer).


Om toegang te hebben tot deze nieuwe versie van het PILS is het belangrijk uw formeel akkoord te verklaren om deze informatie te ontvangen. De wetgeving legt ons op om voorafgaandelijk de toestemming te vragen aan de ontvangers van de informatiestroom. Daarom vragen wij u ons een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de volgende tekst en gegevens : « Ik geef mijn toestemming om informatie via PILS te ontvangen/ naam van de organisatie/naam van de contactpersoon/coördinaten. Na deze validatie krijgt u toegang tot het nieuwe informatieplatform « lastradapils.brussels » : eenvoudiger, efficiënter en praktischer !

Zoals voor alle informatica-applicaties, kunnen er zich kleine ‘bugs’ voordoen bij aanpassingen en actualisering. Ook het Pils ontsnapt niet aan deze wetmatigheid. Gelieve ons alle problemen, hoe klein dan ook, te signaleren via onderstaande e-mailadressen.

20122013 winteropvang final.600x849
zoom

Stand van zaken van de belangrijkste activiteiten en sleutelmomenten.

Vaststellingen en aanbevelingen voor beleidsverantwoordelijken.

Raadpleeg hier het rapport.

 

 

20102012 RAP Evaluatiewinteropvang RLNL def.600x849
zoom
De evaluaties van de edities van het winterplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2010-2012) beschikbaar in één rapport.

Raadpleeg hier het rapport 2010-2012